9876543210

Iluminacja2 - Galeria PhotoZona we Wrocławiu

Strona główna » Polecamy Dodano: 2017-08-24

Galeria sztuki Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Samorządu Województwa Dolnośląskiego pn.: PHOTO ZONA.


ILUMINACJA2


Daniel KUSAK, Błysk [fotoobiekt]
Martyna SZCZEPANIAK, Misterium paraartystyczne [fotoobiekt, performens dokamerowy]

Wernisaż wystawy: 25 sierpnia (piątek) 2017 r. godz. 17:00

Kurator wystawy: Agata Szuba

 

Martyna SZCZEPANIAK Urodzona w 1996 r. w Brzegu. Absolwentka studiów licencjackich na Wydziale Sztuki Mediów ze specjalnością Fotografia na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Obecnie w trakcie studiów magisterskich na tym samym wydziale. Uczestniczka wystaw zbiorowych i indywidualnych m.in. w Dreźnie (podczas festiwalu "Pociąg
do Drezna"), czy Iwano-Frankiwsku.

Daniel KUSAK Pochodzący z Bielska-Białej absolwent studiów licencjackich na wydziale Sztuki Mediów ze specjalnością Fotografia na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Obecnie w trakcie studiów magisterskich na tym samym wydziale. Specjalizuje się w fotografii intermedialnej. Często w swoich pracach łączy techniki tradycyjne i cyfrowe. Członek bielskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Fabryka Animacji. Realizuje działania wchodzące w zakres sztuki zaangażowanej. Z zamiłowania muzyk i żeglarz.
 


Patronat medialny nad Galerią PhotoZona objęł m.in. Portal Kulturaisztuka.pl.

 

Źródło: http://www.photozona.pl

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24