012345678

IV Turniej Jednego Wiersza w Krośnie

Strona główna » Wydarzenia Dodano: 2017-03-16

IV Turniej Jednego Wiersza już we wtorek …

 

We wtorek, 21 marca br. o godz. 10.00 - to pierwszy dzień wiosny i Międzynarodowy Dzień Poezji - w Czytelni Głównej KBP odbędzie się IV Krośnieński Turniej Jednego Wiersza z udziałem uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Młodzi poeci do konkursu mogli wysłać tylko jeden wierszy.
Spośród 60 nadesłanych tekstów jury do finału zakwalifikowało po 18 wierszy w każdej grupie wiekowej. Autorzy tych utworów, będą je mogli zaprezentować podczas imprezy finałowej 21 marca!

Turniejowi towarzyszyć będzie krótkie spotkanie z poetą i krytykiem Grzegorzem Kociubą oraz koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie i wokalistek Studia Piosenki Swing.

Grzegorz Kociuba jest  poetą, krytykiem literackim i pedagogiem. Opublikował książki poetyckie: Obserwacje (1991), Budzenie twarzy (1997), Ślady i znaki (2001), Widoki i widzenia ( 2005), Powiększenia. Wiersze 1991-2006. (2009), Stonka i inne wiersze (2011), Osady (2015); prozę pt. Ktoś (2003) oraz prace krytycznoliterackie: Maski / Twarze. Eseje, szkice, recenzje o poezji (2009), Twarze rozbitka. Poezja i eseistyka Krzysztofa Karaska (2013). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Warszawski. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 1991-1998 współzałożyciel i redaktor kwartalnika literackiego „Fraza”, zaś w latach 1998-2011 członek redakcji kwartalnika literackiego „Nowa Okolica Poetów”. Jako krytyk literacki zajmuje się głównie polską poezją współczesną i najnowszą. Współpracuje m.in. z „Twórczością”, „Toposem”, „Arteriami”, „Migotaniami”. Polonista w LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Wiersze Grzegorza Kociuby były tłumaczone na: angielski, czeski, serbski, ukraiński, włoski. Mieszka w Tarnobrzegu.  

Konkurs jest realizowany w ramach zadania „Czytanie się o(d)płaca” przy wsparciu finansowym Miasta Krosna.

Monika Machowicz
 

Źródło: http://www.kbp.krosno.pl/