9876543210

IX seminarium w Warszawie: INFORMATYZACJA

Strona główna » Aktualności Dodano: 2016-10-17

IX seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "WCAG 2.0 W INSTYTUCJACH KULTURY - STANDARDY DOSTĘPNOŚCI, DOBRE PRAKTYKI, AUDYTY"
Warszawa, 22 listopada 2016 r.

 

W dniu 22 listopada w Warszawie odbędzie się seminarium poświęcone dostępności stron internetowych instytucji kultury: WCAG 2.0. w instytucjach kultury – standardy dostępności, dobre praktyki, audyty.
Seminarium skierowane jest do przedstawicieli instytucji kultury odpowiedzialnych za prowadzenie stron internetowych i ma na celu przybliżenie standardu WCAG 2.0. – dokumentu zawierającego wskazówki dotyczące tworzenia serwisów internetowych w taki sposób aby były one czytelne i dostępne dla wszystkich zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W programie seminarium:
Serwisy internetowe bez barier. Dostępność stron i witryn internetowych, z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury (Jakub Dębski)
User experience stron internetowych instytucji kultury, które prowadzą działania digitalizacyjne (Jagoda Komusińska)
Badanie dostępności stron internetowych w oparciu o standardy i kryteria WCAG 2.0. Dobre praktyki w instytucjach kultury (Artur Marcinkowski)
Audyty dostępności i zgodności z wymogami WCAG 2.0. (Adam Pietrasiewicz)
Zastosowanie audiodeskrypcji w statutowej działalności instytucji kultury (Izabela Knstler-Zawisza)
Tworzenie dostępnych treści na przykładzie dokonań Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie
(Monika Siadak-Wereda)

Dzięki poniższemu formularzowi możliwe jest skorzystanie 10% RABATU na udział w szkoleniu: 

http://cpi.com.pl/imprezy/2016/wcagk/formularz_pr10.php

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenia na stronie: 

http://cpi.com.pl/imprezy/2016/wcagk/index.php

 

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.,
ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa,
tel. 22 870 69 78, email: http://pr@cpi.com.pl
 

Źródło: http://www.cpi.com.pl