9876543210

Katalogi / Opera na Zamku w Szczecinie

SZUKAJ

Opera na Zamku w Szczecinie

Opera na Zamku – scena muzyczna w Szczecinie, funkcjonuje od 1956 roku.

 

Historia

Powstała pod nazwą Operetka Szczecińska Towarzystwa Przyjaciół Teatru Muzycznego, a jej pierwszy zarząd tworzyli:

 • Jacek Nieżychowski – dyrektor,
 • M. Lewandowski i Edmund Borowski – dyrygenci,
 • Zygmunt Rychter – chórmistrz,
 • M. Nikandrow – choreograf.

 

Pierwszą premierą przygotowaną przez szczeciński zespół, która miała miejsce 25 stycznia 1957 roku, była "Kraina uśmiechu" Ferenca Lehára, a gościnnie wystąpili w niej soliści Operetki Gliwickiej. W początkowych latach siedzibą Operetki była sala gimnastyczna Komendy Wojewódzkiej MO przy ul. Potulickiej. W 1958 roku Operetka została upaństwowiona, a jej nazwę zmieniono na Teatr Muzyczny. Od 1978 roku siedzibą Opery jest Zamek Książąt Pomorskich. W repertuarze posiada ponad 200 spektakli operowych, baletowych, operetek i musicali. Opera na Zamku jest jedyną w Polsce sceną, która w swoim repertuarze posiada wszystkie opery Stanisława Moniuszki. Na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich organizowane są letnie sezony operowe, wypełnione efektownymi plenerowymi realizacjami oper, turniejami tenorów, oraz zróżnicowanymi repertuarowo koncertami. W artystyczny pejzaż Szczecina wpisały się też corocznie organizowane przez Operę na Zamku koncerty Tym co nie powrócili z morza, które odbywają się na Cmentarzu Centralnym.

 

W roku 2010 Opera na Zamku rozpoczęła pierwszy etap gruntownej przebudowy zmierzającej do unowocześnienia teatru i zapewnieniu mu optymalnej funkcjonalności. W 2012 roku powstał tymczasowy budynek na czas remontu, aby nie przerywać sezonu przedstawień.

 

Instytucją kierowali kolejno:

 • Jacek Nieżychowski 1956–1959 ,
 • Mieczysław Krzyński 1959–1961,
 • Edmund Wayda 1961–1968,
 • Janusz Marzec 1968–1971,
 • Tadeusz Bursztynowicz 1971–1985,
 • Andrzej Kisielewski 1985–1987,
 • Urszula Trawińska-Moroz 1987–1989,
 • Jacek Kraszewski 1989–1992,
 • Warcisław Kunc 1992–2004,
 • Marek Sztark 2005–2007,
 • Warcisław Kunc 2007–
 • Angelika Rabizo 2012–2013

 

źródło: Wikiepdia.org

POWRÓT