01234567

Konkurs plastyczny – „Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington”

Strona główna » Aktualności Dodano: 2018-09-20

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie ogłasza konkurs plastyczny "Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington". Konkurs skierowany jest do Przedszkoli oraz klas I-VII Szkół Podstawowych. Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze prace plastyczne przedstawiające popularnego dobranockowego Misia Paddingtona, który w 13 października 2018 r. obchodzi swoje 60-te urodziny.

Cel konkursu:

 • kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci oraz zainteresowań plastycznych
 • inspirowanie do pracy twórczej
 • popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu plastycznego „Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington” jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zwane dalej Organizatorem
 2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne płaskie wykonane na arkuszach papieru wyłącznie w formacie A4 w dowolnej technice przedstawiające Misia Paddingtona
 3. Uczestnik może dostarczyć Organizatorowi tylko jedną pracę.
 4. Z jednej klasy można przesłać wyłącznie 5 prac. (przy większej ilości uczestników prosimy o wewnątrzszkolne rozstrzygnięcie konkursu)
 5. Prace konkursowe dzielone będą przez Organizatora na trzy kategorie:
 • przedszkolaki i oddziały przedszkolne przy SP
 • klasa I-III
 • klasa IV-VII

 

 1. Kryteria oceny prac:
 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
 • sposób i technika wykonanej pracy
 • ogólna estetyka wykonania prac
 • stopień opanowania technik plastycznych
 • samodzielność wykonania pracy.
 1. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych znajdujący się w punkcie 19 regulaminu zawierający:
 • imię, nazwisko uczestnika
 • wiek
 • klasa
 • dane teleadresowe instytucji (przedszkole, szkoła, świetlica inne)
 • imię i nazwisko opiekuna
 • e-mail opiekuna
 • dopisek z punktu 18 o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Metryczki należy umieścić na odwrocie pracy.

 

 1.  Prace oceniane będą przez powołaną do tych celów przez organizatora komisję konkursową
 • spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze trzy zwycięskie prace w każdej z kategorii
 • decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna
 • autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 • zwycięskie prace prezentowane będą na wystawie w siedzibie muzeum

 

 1. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do konkursu (np.: prace przestrzenne, płace płaskie nie na kartonie (drewno, metal, ceramika), w innym formacie niż A4.)
 2. Zabezpieczone prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową
  w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 na adres: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów z dopiskiem: „Dobranocki z dawnych lat”. Decyduje data wpływu prac do muzeum. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 3. Muzeum Dobranocek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
 5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz profilu Muzeum Dobranocek na Facebooku w dniu 6 grudnia 2018 roku.
 6. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą.
 7. Złożenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora.
 8. Organizator nie wysyła dyplomów za udział w konkursie.
 9. Organizator nie wysyła dyplomów za wyróżnienia.
 10. Organizator nie wysyła dyplomów dla nauczycieli/opiekunów
 11. Formularz zgłoszeniowy