9876543210

Scenariusz i taśma - Wywiad z Tadeuszem Bradeckim

Strona główna » Polecamy Dodano: 2015-11-19

Polecamy - Wywiad z Tadeuszem Bradeckim


Wywiad z Tadeuszem Bradeckim, w którym opowiada o pracy z Krzysztofem Kieślowskim na planie filmu "Amator".

https://www.youtube.com/watch?v=CSZyNVOP0uA

 

Wywiad zrealizowany w Krakowie 28.08.2014 roku przy okazji przygotowań do 4. edycji festiwalu filmowego w Sokołowsku poświęconego twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, filmem głównym edycji w 2014 był zrealizowany w 1979 roku film pt. Amator, w którym Tadeusz Bradecki zagrał rolę Witka młodego asystenta Filipa Mosza - głównego bohatera  (w tej roli wystąpił Jerzy Stuhr)

 

Wywiad przeprowadził Jerzy Armata.

Pytania przygotowali: Jerzy Armata, Stanisław Zawiśliński, Iza Grauman / materiały z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego
Realizacja: Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ - organizator: Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski

 

montaż: Jarek Sadowski
realizacja zdjęć:
Własność: ATKK w Sokołowsku / Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

 

Zapraszamy na FB: 

https://www.facebook.com/HommageaKieslowski/?ref=hl

 

Po konferencji Na granicy. Sokołowsko jako przykład redefiniowania krajobrazu kulturowego
Dzięki współpracy pomiędzy Fundacją In Situ a Ośrodkiem Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Rozwoju Terytorialnego, Towarzystwem Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław oraz Gminy Mieroszów odbyła się pomiędzy 8-9 października  konferencja naukowa pt. Na granicy. Sokołowsko jako przykład redefiniowania krajobrazu kulturowego, w Sokołowsku.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za prezentacje i cenne wystąpienia.

 

Wystąpienia koncentrowały się wokół zagadnień związanych z tożsamością i perspektywami rozwoju ośrodków urbanistycznych ulokowanych poza centrum. Referaty były wstępem do dyskusji o Sokołowsku z uwzględnieniem historycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowań. Zrealizowane zostały warsztaty partycypacyjne dla mieszkańców i lokalnych liderów. Wnioski z sesji, opublikowane zostaną w wydawnictwie i przełożą się na opracowanie dokumentów i działań nastawionych na rozwój miejscowości.

 

W imieniu organizatorów:

dr Katarzyna Uczkiewicz – kierownik Ośrodka Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej UWrZuzanna Fogtt – prezes Fundacji Sztuki Współczesnej „In Situ”

 

W imieniu Rady Naukowej:

dr hab. inż. arch. Magdalena Belof – zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego
 

 

Źródło: Fundacja In Situ