9876543210

Seminarium w Warszawie: NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE

Strona główna » Polecamy Dodano: 2016-10-14

XXV edycja seminarium NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "NEURONAUKI W MUZEACH"
Warszawa, 26 października 2016 r.


Neuromuzeologia jest jedną z wielu neuronauk, które w ostatnich dwóch dekadach kształtują nie tylko muzea, ale także wiele innych instytucji kultury. Pomaga świadomie przekształcać muzea w instytucje i obszary wielozmysłowej edukacji, w miejsca stymulujące rozwój percepcji, wykorzystania wielu zmysłów, rozumienia, inteligencji kulturowej.
Jeśli dostrzeżemy, że w otaczającym świecie wiele dziedzin „wytwarzania” realnych, materialnych dóbr dobiega kresu nieograniczonego wzrostu, że kończy się wielka era przedmiotów, a zaczyna nowa epoka działań wyobrażonych, wirtualnych, scenariuszy, zrozumiemy dlaczego historyczne artefakty (kolekcje, zbiory) stają się inspiracją do powołania świata wizualnej (także w wymiarze neuronalnym) ewolucji. Dlatego muzeum, które wykorzystuje doświadczenia neuronauk, w tym badania nad zmianami zachodzącymi w naszym widzeniu i rozumieniu otoczenia, ma szanse być miejscem przyciągającym publiczność i kształcącym emocjonalnie i kulturowo.
Jak połączyć materialne, zmysłowe doświadczenie powstałe w ciągu tysięcy lat historii kultury ze współczesnym postrzeganiem? Jak zharmonizować to, co wyobrażone i opisane, z tym co realnie pozostało z przeszłości? To zadania, w których można wykorzystać neuronauki w muzeum.
Między innymi w  programie seminarium:
Jak mózg przetwarza informację? Neurohistoria sztuki (prof. dr hab. Włodzisław Duch)
Sztuka interaktywna w muzeum (dr Małgorzata Jankowska)
Przeżycie estetyczne jako przedmiot badań z pogranicza humanistyki i (neuro)nauk  (Prof. dr hab. Piotr Francuz)
Neurodydaktyka w praktyce - czyli jak uczy się mózg, czego do szczęścia mu trzeba (dr Dorota Ackermann-Szulgit)

 

Szczegółowy PROGRAM seminarium dostępny jest na stronie: 

http://cpi.com.pl/imprezy/2016/nm/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATU na udział w seminarium poprzez wypełnienie formularza: 

http://cpi.com.pl/imprezy/2016/nm/formularz_pr10.php

 

Źródło: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.,
ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa,
http://www.cpi.com.pl