9876543210

Teatr Barakah - „Spotkanie” - wernisaż wystawy malarstwa Karoliny Janczy

Strona główna » Aktualności Dodano: 2019-11-28

Teatr Barakah - „Spotkanie” - wernisaż wystawy malarstwa Karoliny Janczy

30 listopada (sobota) 22:00

 

Spotkanie – nasze życie to zbiór zdarzeń naznaczonych czasem, miejscem, drugim człowiekiem. To relacyjność człowieka z samym sobą, z przestrzenią, w której się znajduje, miejscem, które na zawsze sygnuje swoją obecnością, i przede wszystkim to oczekiwanie spotkania z drugim człowiekiem, z którym w synergicznym procesie następuje wymiana emocji, słów, chwil.

W ujęciu empirycznym to doświadczanie chwili, która, choć minęła, wytworzyła wspomnienie i zamknęła chwilę w mglistym wspomnieniu, na zawsze zmieniając bieg wydarzeń. W ujęciu teoretycznym natomiast to żądanie oczekiwanych rezultatów będących następstwem samego spotkania.

Tytuł wystawy „Spotkanie" jest zarazem skomplikowanym ujęciem definicji spotkania, jak i prostą historią chwili, to z jednej strony mnogości relacji i doświadczania, z drugiej prostota pokazania „bycia w relacji z”. Zaprezentowane przez artystkę prace definiują emocjonalny wydźwięk bycia w relacji zaczerpniętej z filozofii Arystotelesa, który utożsamiał empirię z doświadczeniem codziennym, czyli ze sprawnością obchodzenia się z ludźmi i rzeczami na co dzień oraz ze znajomością spraw praktycznych. To również odniesienie się do trudnego w dzisiejszych czasach ujęcia i rozumienia filozofii dialogu, nazywanej także filozofią spotkania, dialogiką lub filozofią Innego, która za jedno z głównych twierdzeń stawia sobie doświadczenie Innego, tj. doświadczenie drugiego człowieka niesprowadzalnego do nas samych. Podą̨żając dalej za Grisebachem czy Lévinasem spotkanie to moment, który zmusza nas do słuchania i odpowiadania, dążenia do relacji, która jest źródłem wzajemnej przemiany, i stawania się sobą. Prezentowane portrety pokazują mnogość źródeł przenikania się człowieka będącego w „relacji z”, stawiają też pytania o wartość i rezultat spotkania z samym sobą. To próba podjęcia debaty nad ludzką egzystencją osadzoną między tym, co rzeczywiste i możliwe do zobrazowania, a tym, co zamknięte w ludzkiej myśli. To próba podjęcia dyskursu nad myślą jednego z głównych twórców fenomenologii, Edmunda Husserla, który pisał:

„Ludzie żyją w świecie jako <<podmioty w świecie podmiotów>>, ale zarazem dopiero bycie w relacji z innymi daje konkretnemu człowiekowi możliwość rzeczywistego doświadczania tak własnej obecności obok innego człowieka, jak i obecności innego człowieka obok niego”.

Karolina Janczy - Architekt wnętrz, wykładowca, scenograf, designer, projektantka kostiumów teatralnych i sztuki użytkowej, z zamiłowania artystka sztuk wizualnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od ponad 15 lat prowadzi własne biuro projektowe JanczyArt, gdzie realizuje projekty wnętrz na terenie całego kraju i w Europie. Na uwagę zasługują również jej projekty sztuki użytkowej – meble tworzone przez projektantkę wyróżniają się surowością materiału i ponadczasowym wzornictwem zamkniętym w minimalistycznej formie. Jej drugie wcielenie to malarstwo portretowe. W swoich pracach próbuje uchwycić codzienne sceny życia wypełnione nostalgiczną myślą zawartą w człowieku. Jej portrety zachowują autentyczność prezentowanych postaci przy jednoczesnym podkreśleniu istoty przemijania w ruchu, co jest dostrzegalne w technice malarskiej.

Jej drugą pasją jest dzielenie się wiedzą z młodymi ludźmi i rozwój architektury wnętrz. Jako wykładowca, autorka wielu publikacji, a także prelegent największych wydarzeń z świata designu w Polsce ma, nie tylko realny wpływ na kształt i poziom edukacji, ale przede wszystkim ma możliwość zarażania swoją pasją i zaangażowaniem innych.

 

 

WSTĘP WOLNY