40-lecie Centrum Sztuki Dziecka

Strona główna » Aktualności Dodano: 2024-06-05

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU ‒ CZTERDZIEŚCI LAT JEDYNEJ PUBLICZNEJ INSTYTUCJI W POLSCE, KTÓRA INTERDYSCYPLINARNĄ SZTUKĘ DLA MŁODYCH STAWIA W CENTRUM

 

W tym roku przypada czterdziestolecie powstania Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Ta lokalna instytucja kultury o charakterze ogólnopolskim i aktywności międzynarodowej, od początku skupiona na potrzebach najmłodszych osób, także teraz mówi o statusie sztuki dla młodych osób i prawie dzieci do kultury. Przez cztery dekady zmian paradygmatów: politycznych, społecznych i kulturowych, sztuka dla młodych stała
w samym centrum jej istnienia. Dzisiaj przygląda się swojej przeszłości zapraszając
na teraźniejsze rozmowy o przyszłości.

 

Centrum zapoczątkowało działalność 1 lipca 1984 r. pod nazwą Ogólnopolski Ośrodek Sztuki
dla Dzieci i Młodzieży, zmieniając ją w 1999 r. na Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Ta nazwa obowiązuje do dziś. Powstanie instytucji było odpowiedzią na potrzeby osób ze środowiska artystycznego, naukowego i krytycznego, działających w polu sztuki dla dziecka, dla których Poznań od lat 60. był miejscem spotkań, dzięki takim wydarzeniom jak: Przegląd Polskich Współczesnych Sztuk Lalkowych „Konfrontacje”, Biennale Sztuki dla Dziecka oraz przeglądy filmów dla dzieci i młodzieży. Tym samym w połowie lat 80. XX wieku na kulturalnej mapie Poznania i Polski powstało miejsce, które za cel obrało stworzenie przestrzeni dedykowanej dzieciom i młodzieży oraz kierowanej i tworzonej dla nich sztuce. Poznań stanął
w pierwszym rzędzie awangardy, nie tylko polskiej, ale też europejskiej, a nawet światowej, dowartościowując twórczość dla młodych, bez kompleksów podchodząc do systemu sztuki, który będąc opartym na dorosłocentrycznych i elitarystycznych wartościach, które nim rządziły, spychał dziedziny kierowane dla dzieci i młodzieży na margines.

 

Od początku swojej działalności realizowane projekty miały i mają nieść ze sobą jak najszerszą reprezentację form i języków sztuki dla młodych, pokazując jej interdyscyplinarność. Działania, które są podejmowane przez Centrum, mają również na celu zmianę myślenia o sztuce
i kulturze dla młodych osób. Chodzi bowiem o podniesienie ich statusu, by nie były one traktowane jako te niższej kategorii, mniej prestiżowe czy gorsze jakościowo, by pomimo sukcesów i coraz większej popularności i dostępności, nie były traktowane jak kopciuszek kinematografii, świata teatru czy krytyki filmowej. Centrum realizuje ten cel poprzez aktywne współtworzenie dyskursu, organizując wydarzenia, selekcjonując i je popularyzując, prowadząc działalność wydawniczą, a to wszystko nie tylko lokalnie, ale także ogólnopolsko. 

 

Podczas 40 lat działalności, Centrum było inicjatorem blisko 200 projektów, w tym cyklicznie realizowanych wydarzeń, jak Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!
(to drugi najstarszy festiwal filmowy w Polsce, i drugi najstarszy na świecie festiwal dla młodych, którego 42. edycja odbędzie pod koniec roku), Biennale Sztuki dla Dziecka (na rok 2025 zaplanowana jest jego 25. odsłona), Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży czy Scena Wspólna, w której od 2013 roku Centrum współtworzy część merytoryczną i artystyczną programu. 

 

Ten interdyscyplinarny program, realizowany lokalnie i ogólnopolsko, czyni Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jedyną publiczną instytucją w Polsce, która zajmuje się twórczością dla młodych osób na tak wielu obszarach i w tak wszechstronny sposób.
To manifestacja misji, na którą składają się trzy komponenty. Po pierwsze: praktyka. Tu spotyka się inspiracja z produkcją wydarzeń artystycznych oraz organizacją festiwali. Po drugie: wspieranie rozwoju. W tym punkcie uwaga skierowana jest na osoby pracujące na polu
sztuki i kultury dla młodych (zajmujące się edukacją, badaniem, krytyką sztuki, jak również osoby twórcze na wszystkich polach sztuki), poprzez m.in. spotkania i warsztaty dające asumpt
do refleksji, krytycznego oglądu twórczości dla młodych, jak również do wspierania i inspirowania powstawania nowych dzieł. Po trzecie: dokumentacja. Tutaj, po początkowych działaniach towarzyszących powstaniu instytucji, a następnie ich zawieszeniu, Centrum pragnie wrócić
do aktywności w tym aspekcie. To obszar tylko częściowo autorefleksyjny, bowiem poprzez tworzenie własnego archiwum Centrum chce opowiedzieć nie tylko swoją historię, ale również historię przemian wokół sztuki i kultury dla dzieci w Poznaniu i w Polsce.

 

Jak podsumowuje Joanna Żygowska, obecna Dyrektorka Centrum Sztuki Dziecka:
Jestem dyrektorką jedynej instytucji w Polsce, która, działając od wielu lat, w centrum stawia sztukę dla dzieci i młodzieży w ujęciu interdyscyplinarnym. To instytucja, która łączy realizację dużych festiwali, codziennej działalności repertuarowej i całorocznych projektów. Wszystko
to jest związane z pracą kuratorską. To także instytucja, która chce inspirować innych i łączyć doświadczenie praktycznej pracy w obszarze tworzenia dla młodej widowni z refleksją na ten temat. 

 

Dzisiaj Centrum jest w miejscu, kiedy powołując do życia Archiwum, eksploruje swoją przeszłość, badając zasoby i swoje korzenie, by ze świadomością swoich początków i zbieranych przez lata doświadczeń, w pełnym spektrum swoich możliwości otwarcie działać w teraźniejszym świecie
i kreować przyszłość. 

 

W ramach obchodów jubileuszu 40-lecia powstania, Centrum Sztuki Dziecka zaprasza
na koncert zespołu DAGADANA, który odbędzie się 1 lipca 2024 roku o godzinie 18:00
w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. 

 

Przy tej okazji swoją premierę będzie miała jubileuszowa publikacja, która zawiera rozmowy
z osobami, które tworzyły i nadal tworzą Centrum Sztuki Dziecka oraz przybliża historię dwóch kluczowych wydarzeń ‒ Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!
oraz Biennale Sztuki dla Dziecka.

Źródło: csdpoznan.pl