Fotografia a prawo autorskie.

Strona główna » Prawo w sztuce Dodano: 2015-03-12

foto/Mariusz Dziubiński

Czy zdjęcie udostępnione w sieci jest chronione przez prawo autorskie. Niestety, nie mogę zgodzić się z jego zdaniem - mówi Agnieszka Miernik , redaktor naczelny i autorka pierwszego serwisu prawniczego dla ludzi kreatywnych Lookreatywni.pl  

Fotografia a prawo autorskie

Owszem, zdjęcia mogą być chronione przez prawo autorskie (i w ogromnej ilości przypadków są) ale tylko pod warunkiem, że są one utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Nie każda fotografia będzie uznana za utwór, podobnie jak nie każda osoba robiąca zdjęcia będzie mogła być nazwana twórcą – podmiotem prawa autorskiego. Dlaczego?

Fotografia a prawo autorskie. Indywidualny charakter zdjęcia

Przedmiotem prawa autorskiego będzie tylko taka fotografia, która jest przejawem działalności twórczej człowieka o indywidualnym charakterze.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (…) niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 pr. aut.)

Kiedy fotografia będzie posiadała indywidualny charakter? Wtedy, gdy przy kształtowaniu jej formy i/lub treści twórca wykorzysta „obszar swobody w wyborze i uporządkowaniu składników utworu” [1]. Chodzi tutaj o to, aby fotograf w procesie tworzenia fotografii dokonał pewnych czynności, które nadadzą finalnemu efektowi jego pracy cech twórczych. Do takich czynności zaliczyć można m.in.:

- świadomy wybór momentu fotografowania,

- ustalenie głębi, ostrości i perspektywy fotografii,

- świadomy wybór koncepcji obrazu (kadrowanie zdjęcia),

- zastosowanie efektów specjalnych (chociażby wybranie odpowiedniego filtru w telefonie),

- świadome ustawienie rekwizytów czy też osób przedstawionych na zdjęciu,

- nadanie fotografii określonego charakteru.

Cech twórczych nie będzie posiadało zdjęcie wykonane tylko i wyłącznie w celu zwykłego udokumentowania określonego przedmiotu czy sytuacji, np. proste zdjęcie produktu.

Fotografia a prawo autorskie. Prosta informacja prasowa

Przedmiotem prawa autorskiego nie będzie również fotografia, którą można uznać za „prostą informację prasową” (art. 4 pkt 4 pr. aut.). Czym jest „prosta informacja prasowa”? To taki materiał prasowy, który nie wykazuje żadnych cech twórczych. Rodzaj komunikatu, który z powodu braku indywidualnego charakteru pozostaje poza ochroną prawnoautorską. Fotografia, która uznana zostanie za „prostą informację prasową” nie będzie utworem w rozumieniu prawa autorskiego, a jej rozpowszechnianie (nawet nieograniczonej liczbie odbiorców) nie będzie wymagało uzyskania zgody jej autora.

Fotografia a prawo autorskie – świadome nadanie cech twórczych

Chcesz, aby Twoja fotografia była chroniona przez prawo autorskie? Jako twórca musisz nadać jej odpowiednie cechy twórcze. Najlepiej takie, które odzwierciedlają Twoją osobowość jako autora.

Utwór fotograficzny w rozumieniu Konwencji berneńskiej uważany jest za oryginalny, jeżeli stanowi on własną intelektualną twórczość autora, odzwierciedlającą jego osobowość, nie biorąc pod uwagę innych kryteriów, takich jak wartość lub cel utworu (pkt 16 preambuły dyrektywy 2006/116/WE PE i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych)

Świadome podjęcie odpowiednich czynności w procesie tworzenia fotografii będzie miało wpływ na ostateczny efekt Twoich działań – wykonanie fotografii o indywidualnym charakterze, a tym samym stworzenie przedmiotu prawa autorskiego. Wtedy każda Twoja fotografia udostępniona w sieci będzie rzeczywiście chroniona przez prawo autorskie.

[1] Fotograf, fotografia, prawo, Wojciech Orżewski, wyd. II rozszerzone, str. 50.

 

Masz pytanie związane w prawem własności intelektualnej? Skontaktuj się z Lookreatywni.pl pisząc na adres: kontakt@lookreatywni.pl

 

 

autor: Magdalena Miernik

źródło: http://lookreatywni.pl/