6543210

Wirtualne spotkanie na wystawie: „Mijanie i trwanie”

Strona główna » Wydarzenia Dodano: 2021-01-28

Wystawa: Marlena Makiel-Hędrzak „Mijanie i trwanie” 
Wirtualne spotkanie na wystawie: 29 stycznia 2021 r., godzina 18:00
Miejsce: YouTubestrona www.bwakrosno.pl 
Oprowadzają: Marek Burdzy, Grzegorz Stefański
Termin wystawy: 8 – 31 stycznia 2021 r.

 

Marlena Makiel-Hędrzak, dr hab. prof. UR zajmowała się głównie rysunkiem ale i grafiką, malarstwem, teorią sztuki. W swojej twórczości podejmowała najczęściej wątek wzajemnej relacji przestrzeni i przedmiotu, często jako pretekstu używając odniesień literackich – sama również pisała poezje, tworzyła ilustracje książkowe.

Motywem, który przewija się przez cały okres jej twórczości jest linia. Linia rozumiana dosłownie jako środek wyrazu, wyrażona gestualnie, żywiołowo bądź też linia poddana warunkowi zdyscyplinowania. Ale również linia rozumiana jako proces ciągłych zmian, określonych działaniem czasu. Prace Marleny Makiel-Hędrzak nie są wynikiem założonej z góry i konsekwentnie realizowanej koncepcji. Są raczej wielowymiarowym efektem pewnego procesu, który wydarza się w trakcie rysowania. Zawsze jednak obecny jest w jej twórczości pewien obraz zaintrygowania, zaciekawienia światem, które to stają się powodem dla poszukiwań środków będących w stanie wyrazić to co niemożliwe do wyrażenia inaczej niż poprzez ślad na papierze, wizualny znak. Często prace artystki przypominają patchwork złożony z wielu autonomicznych kompozycji tworzących niejednoznaczny obraz świata - subiektywnego, przemienionego wrażliwością i osobowością twórcy.

Linia życia artystki została nieoczekiwanie przerwana 31 grudnia 2019 roku. Pozostawiła otuloną żalem rodzinę, studentów, przyjaciół i trudny do ujęcia dorobek twórczy. Wystawa w pierwszą rocznicę śmierci Marleny Makiel-Hędrzak jest zaledwie niedoskonałą próbą ukazania twórczości artystki, na przestrzeni trzech ostatnich dekad jej artystycznej działalności.

Grzegorz Stefański

 

Wystawa będzie również prezentowana na Uniwersytecie Rzeszowskim w Galerii Instytutu Sztuk Pięknych im. prof. Włodzimierza Kotkowskiego.