Zbiorowa wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

Strona główna » Aktualności Dodano: 2021-10-08

01.10-31.10

wt-niedz. 10.00-18.00

 

„Czas próby”

„Time of trial”

 

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

pl. bpa Nankiera 8

 

Zbiorowa wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. W tegorocznej edycji, zatytułowanej „Czas próby”, bierze udział 51 artystów. Mierzą się oni z tematem trwającej pandemii. Jak pisze Joanna Mielech:

„Czas próby to nie eksperyment, który można powtórzyć lub zmienić w nim zakończenie. Czas próby jest rzeczywistością, którą musimy przyjąć i zmierzyć się z nią indywidualnie. Jako ludzkość poddani zostaliśmy egzaminowi z człowieczeństwa, testowi na wytrwałość i postawieni przed koniecznością wyborów, które będą miały wpływ na nasze życie i na przyszłość. Trwająca już drugi rok pandemia jest okresem trudnych doświadczeń, z towarzyszącymi im refleksjami na temat życia, śmierci, przypadku czy fatum. (…)Pandemia okazała się czasem doświadczania nie tyle zła, co zmierzenia się z oczekiwaniem na niewiadome, a bezpośrednie zagrożenie wynikać może dla nas z tego, co najważniejsze w strukturze społeczeństwa, czyli ze spotkania z drugim człowiekiem. Już dawno w historii nie byliśmy tak bardzo skazani na przymus samoizolacji i samotnych zmagań ze zwątpieniem czy refleksją na temat choroby, życia i śmierci. Strach przed konfrontacją z drugim człowiekiem, konieczność nauki bycia ze sobą samym, poznania, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, to nowe wyzwania dla każdego z nas.”

 

 

Collective exhibition of the Lower Silesian District of the Association of Polish Art Photographers. 51 artists are taking part in this year's edition, "Trial Time". They are dealing with the topic of the ongoing pandemic. As Joanna Mielech writes: “Trial time is not an experiment that you can repeat or change the ending in it. The time of trial is a reality that we must accept and face individually. As humanity, we have been subjected to an examination of humanity, a test of perseverance, and the necessity to make choices that will affect our lives and the future. The pandemic, which has been going on for the second year, is a period of difficult experiences, accompanied by reflections on life, death, chance or fate. (...) The pandemic turned out to be a time of experiencing not so much evil, but facing the expectation of the unknown, and the direct threat for us may result from what is most important in the structure of society, i.e. from meeting other people. For a long time in history, we have not been so doomed to the compulsion of self-isolation and lonely struggle with doubts or reflections on illness, life and death. The fear of confronting other people, the necessity to learn to be with ourselves, to know who we are and where we are going, are new challenges for each of us. "

 

 

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

 

www.okis.pl

www.fotogen.okis.pl

www.zpaf.wroclaw.pl

 

 

Bilety:
normalny – 10 zł
ulgowy* – 5 zł
grupowy – 7 zł od osoby (grupa od 8 osób)
grupowy ulgowy* – 3,50 zł od osoby (grupa od 8 osób)
rodzinny – 15 zł ( 1 osoba dorosła +do pięciu dzieci)
oprowadzania grup (od 8 osób) z kuratorem galerii*:
— j. polski: 20 zł
— j. angielski: 30 zł

*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentom

Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do lat 7, studentom kierunków artystycznych i pokrewnych, dziennikarzom, osobom powyżej 70. roku życia, Zasłużonym Działaczom Kultury, Zasłużonym Kulturze Gloria Artis lub adekwatnie odznaczonym, pracownikom galerii i muzeów na podstawie legitymacji pracowniczych, przewodnikom miejskim w trakcie oprowadzania.

*Oprowadzania grup (od 8 osób) z kuratorem galerii odbywają się po uprzednim umówieniu telefonicznym.

We wtorki wstęp bezpłatny.

Źródło: okis.pl